Tanulmányi megállapodás

Jelen  Megállapodás létrejött egyrészt a

Feedback Humán Szolgáltató Betéti Társaság (mint az eTalon School üzemeltetője), 2040 Budaörs, Hóvirág u. 26.; Cégjegyzékszám: 13-06-057202; adószám: 22290852-1-13; Bankszámlaszám: Unicredit Bank:    10918001-00000020-39280000, Tel.: +36-70 645 8797 továbbiakban, mint Szervező,

valamint a 3D Kurzus jelentkezési lapon megnevezett Szülő vagy a gyermek(ek) törvényes képviselője, továbbiakban, mint Szülő között az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1., Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező saját szervezésében bonyolítja le a

3D Animációs Kurzust

melyen a jelen elfogadott megállapodás értelmében, a későbbiekben  megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek(ek) számára.

A részvétel feltétele:

  1. a jelentkezési lap kitöltése,
  2. a kurzus első alakalma  díjának elutalása a szervező bankszámlájára,
  3. a jelen megállapodásban foglaltak elfogadása.

 

1.,  A Szülő tudomásul veszi, hogy a gyereke(ek) Kurzusra történő eljuttatásáról majd onnan hazaszállításáról maga gondoskodik. A kurzusok időtartama: péntekenként 15.00-18.00, illetve szombatonként 10.00-13.00 között, kivéve az iskolaszüneti napokat. Helyszíne a Szülővel külön egyeztetés szerinti.  

2., A Kurzusban folyó tevékenységet a Szervezők, a https://www.etalonschool.hu/3d-kurzusok/ oldalon olvasható tematika alapján bonyolítják le. A Szervező a tematika változtatási jogát fenntartja úgy, hogy az a Kurzus eredeti célját nem sérti. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Kurzus programja magyar nyelven folyik.

3.,  A kurzus ára: 1 alkalom (3 óra) 6000 Ft. A Szervezők a Kurzus zavartalan lebonyolításához minden személyi, tárgyi feltételt, és eszközt biztosítanak, aminek ellenértékét a Kurzus díja tartalmazza.

A Kurzus alkalmankénti díjának rendezése két formában történhet:

  1. alkalmanként a kurzus helyszínén készpénzben, amiről a Szervező email-ben elektronikus számlát küld;
  2. alkalmanként, utólag, átutalással elektronikus számla alapján.

A fizetés választott módjáról a Szülő az első alkalommal nyilatkozik.

4.,  A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben a Szülő a Kurzus első díját (6.000 Ft) a szerződés elfogadása után proforma számla ellenében a Szervezőnek 4 napon belül átutalja a megadott bankszámla számra (Unicredit Bank: 10918001-00000020-39280000). Az átutalás után a Szervező a végleges számlát eljuttatja a szülő számára a megadott email címre. A Kurzus létszámának feltöltése az érvényes jelentkezés sorrendjében történik.

5., Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a gyermek(ek) felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki olyan esetekre, mely a felügyelet körén kívül esik (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a gyermek(ek) az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadják. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a gyermek(ek) által a Kurzusra hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)

6., Szerződő felek rögzítik, hogy mind a gyermekek, mind a szülők kötelesek betartani a csoportvezető utasításait, valamint a Kurzus helyszínének házirendjét, amit a csoportvezetők első alkalommal ismertetnek.

7., A Szülő kijelenti, hogy gyermeke saját felelősségére vesz részt a Kurzuson. A Szervezőket az esetlegesen előforduló balesetért, sérülésért, személyi vagy vagyoni kárért semmilyen felelősség nem terheli, és velük szemben kártérítési igénnyel fellépni nem lehet. Amennyiben a gyermek nem tarja be a Kurzus vezetőinek utasításait, maga vagy társainak testi épségét veszélyezteti, a Kurzus működését zavarja, akadályozza, a helyszín házirendjét megsérti, a szervezők jogosultak a résztvevőt, a szülőt értesítve, haladéktalanul hazaküldeni. Ebben az esetben a szervezők a Kurzus azon alkalmának teljes díjára jogosultak. 

8., Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag fogadják el.

9., A jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a szervező az adatait az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kezelje. Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal, hírlevéllel, DM küldeménnyel megkeresse Önt cégünk, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az alábbi címen: etalonschool@gmail.com, vagy levélben az alábbi címen: Feedback Bt. 2040 Budaörs, Hóvirág u. 26.