Rólunk

Az eTalonSchool tudja, hogy tanulni hatékonyan, motiváltan is lehet, mindegy milyen tantárgyról van szó. Mindazok számára, akik nem csak a túlélésre játszanak, hanem tényleges értéket várnak az oktatástól, az eTalonSchool az egyik legvonzóbb alternatívát jelenti.

Hitvallásunk szerint az oktatás célja az, hogy a gyermekek képességeiből a legtöbbet hozza ki. Az eTalonSchool-t azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, a gyermekek képessége lehetőség és nem korlát.

Azon dolgozunk minden kurzuson, hogy a gyermekek és szüleik számára megteremtsük annak feltételét, hogy a választható személyes jövőképek palettája folyamatosan bővüljön.

Célunk, hogy a „muszáj tanulni” változzon „szívesen tanulok”-ká, és a szorongás helyét a gyermek sikerein keresztül vegye át a kiegyensúlyozottság. Olyan tananyagot és módszert alakítottunk ki, amivel ismét felkelthetjük a diákok tanulási motivációját, élményszerűvé, érthetővé tesszük az elsajátítandó ismereteket.

Az eTalonSchool alapítói Boronyák Enikő pszichológus, gyógypedagógus, tanulásmódszertani szakember, és Dr. Kovács Tibor informatikus, a Budapesti Műszaki Egyetem docense, akinek fő szakterülete a 3D vizualizáció és animáció. Tibor feladata megalkotni a kurzusok szakmai-tartalmi elemeit, míg Enikő az ismeretek átadásának tanulásmódszertani, didaktikai kidolgozását végzi. Velük találkozhatnak a kurzusokon is, mindketten oktatnak matematikát, 3D animációt és programozást.

Mit kínálunk?

A matematika a legdémonizáltabb tantárgy a magyar oktatásban. Ugyanakkor egészen a középiskola végéig abszolút sikermérő, amellyel muszáj kiemelten foglalkozni. Ez a kettősség a legtöbb család számára 6-8 éven keresztül folyamatosan visszatérő szorongást jelent.

A matek alapozó és felvételi előkészítő kurzusainkon, nyári táborainkban a gyerekek megélik, hogy tanulhatnak félelem, szorongás nélkül. Érteni, sőt még szeretni is lehet a matekot! Nálunk szívesen tanulnak a gyerekek. Csoportjainkban nincs lemorzsolódás, aki itt kezd, végig is járja... jövőre pedig jön a tesó is.

Az alapozó és felvételi előkészítő kurzusaink a másik felvételi tárggyal, a magyarral válnak teljessé. Ezen képzéseink keretében, a tantárgy jellegéhez igazítva, online és kontakt módszereket is alkalmazunk. A kontakt alkalmakat a matek felkészítővel időben tökéletesen összehangolva kínáljuk.

Az utóbbi évek jellegzetes tendenciája, hogy kevés gyerek használja a számítógépet valódi ismeretszerzésre, tanulásra, kreatív tevékenységre. A szülők, a közvélemény körében is elterjedt nézetté vált, hogy a gyerek minél később üljön a géphez – védve ezzel a valós és vélt veszélyeitől. Pedig a számítógép jó, és adekvát használata, ezzel egy újfajta tanulás megtanulása, ma már ugyanúgy az alapvető kompetenciák közé tartozik, mint az írás, olvasás és számolás.

A számítógép előtt végezhető 3D modellezés, animáció egy olyan korszerű és élvezetes eszköz, ami elősegíti az informatikai eszköztár megfelelő használatát, és észrevétlenül számos területen fejleszti a gyerekek készségeit, képességeit.

 

A 3D modellezés és animáció tanításán keresztül élményszerűvé és kreatívvá tesszük a tanulási folyamatot, miközben a gyerekek észrevétlenül egy korszerű tudás birtokosaivá is válnak.

Az animációk mindig tantárgyi témák mentén épülnek fel, miközben a diákok újabb ismereteket és gyakorlatot szereznek 3D program használatából.

A programozói tudás az élet egyre több területén elengedhetetlen. A programozási kurzusainkon fejlesztjük a probléma feltáró és megoldó képességeket, megtanítjuk az algorimikus gondolkodás alapjait, a legfontosabb vezérlési szerkezeteket. Mindezt kipróbáljuk a gyakorlatban is, olyan iparhoz közel álló eszközök kezelése során, melyek segítségével élményszerűen alkothatnak a "nagyokhoz" hasonló megoldásokat.

Az eTalonSchool kurzusain elfogadó, személyközpontú környezetben várjuk a gyerekeket. A velünk kapcsolatban levő, hozzánk járó tanulókat név szerint ismerjük, tisztában vagyunk képességeikkel, lehetőségeikkel, vágyaikkal, és korlátaikkal is. Képességeiket és lehetőségeiket erősítjük, korlátaikat megpróbáljuk minél kijjebb tolni. Nálunk megtanulhatják, hogy nincs rossz válasz, csak tévesen bejárt út, amit az elfogadó, odafigyelő környezetben egy idő után már stresszmentesen tudnak korrigálni. Mindezek hatására a gyerekek önbizalma megnő, elhiszik, hogy tanulni hatékonyan, motiváltan is lehet, mindegy milyen témáról vagy tantárgyról van szó.

Együttműködő szakembereink

 

Szentesi Kata tanár.

A magyar felvételi előkészítő tananyagának kidolgozója és oktatója.

 

Hódos Mihály villamosmérnök.

Az általa kidolgozott tematika alapján oktatja a robot programozást.

 

Béres András villamosmérnök.

A Python programozás anyagát készítette elő, tanácsadóként és oktatóként vesz részt a munkánkban.