Középiskolai felvételi előkészítő matematikából és magyarból 6. és 8. osztályosoknak

Az eTalonSchool szeptembertől felvételi előkészítőt hirdet középiskolába jelentkező 6. és 8. osztályos tanulók számára, maximum 18 fős csoportokban.

Miért az eTalonSchool felvételi előkészítőjét válassza?

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felvételi megbízhatóan sikeres megírásához nem elegendő a feladatok otthoni megfelelő megoldása. Az otthon hibátlanul megírt feladatsorok az éles felvételin – a vizsgahelyzet miatt – általában csak 70% körüli eredményt tesznek lehetővé.

Az eddig nálunk tanuló,több, mint 1000 diák 95%-át az áhított, első helyen megjelölt középiskolába vették fel!.

Nálunk örömmel tanulnak a gyerekek, amit az is mutat, hogy 1% alatti a lemorzsolódás.

Vajon mi is kell egy igazán sikeres felvételi megírásához?

• A felvételi feladatok megoldásához szükséges matematikai eszköztár biztos ismerete, és használata
• A mechanikus feladatmegoldás helyett logikus, értő problémamegoldás
• A típusfeladatok megoldási stratégiáinak megismerése, és hatékony alkalmazása
• Időnyerő módszerek, trükkök
• Megfelelő időgazdálkodási rutin
• A vizsgadrukk kezelése

Az eTalon módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a tanulási, megértési, probléma megoldási folyamatot élmény alapúvá teszi, és a sikeres felvételihez szükséges összes kompetenciát fejleszti. Célunk, hogy a „muszáj csinálnom” „szívesen tanulok”-ká legyen, és a szorongás helyét átvegye a kiegyensúlyozottság a gyermek sikerein keresztül.

A feladatlapok típusfeladatokra való bontása – a felvételi feladatlapok típusfeladatokra bonthatók. A feladatok horizontális bontása lehetővé teszi azok alapos begyakorlását, a hatékony, mély feldolgozását, megértését.

Tipikus problémamegoldó stratégiák begyakorlása (pl.: a matek esetén táblázatba rendezés, grafikonok értelmezése, egyenlet felállítása szöveges feladatokhoz;magyar esetén: Hogyan lehet a szövegértési és fogalmazási feladatot maximum pontszámra megírni? Mit tegyek, ha nem jut eszembe a megfelelő szóösszetétel? Mit tegyek, ha pocsék a helyesírásom? Hogyan tudok összekevert verssorokat gyorsan sorba rendezni?, stb.).

Időnyerést szolgáló trükkök, ismeretek (pl.: köb- és négyzetszámok, prímszámok, nevezetes százalékokkészségszintű ismerete, alkalmazása, illetve magánhangzótörvények memóriafogasa, „nyelvemen van” jelenség kezelése, stb.).

A feladatokban található csapdák felismerése, elkerülése (pl.: műveleti sorrend figyelembevétele, a megfelelő mértékegység használata illetve magyarból a szövegértési vagy helyesírási feladatok csapdái.).

2D és 3D animáció – számos matematikai feladat típusnál rendkívül hatékony a probléma vizualizációja, a megoldás képi formába öntése. A vizuális és tapasztalati elemek beépítése, a memóriában egy jól struktúrált rendszert alkotva segíti a megértést, az ismeretek előhívását, hatékony alkalmazását.

Tapasztalati összefüggés-megértés, feladatmegoldás – konkrét segédeszközök használatával, az elvont matematikai műveletek, fogalmak élmény alapúvá válnak, biztos mély megértést tesznek lehetővé.

A vizsgastressz kezelése. A vizsgahelyzet pontos megismerése révén a stressz és a szorongás csökkentése. A teljesítmény és a stressz összefüggése megismerhető, a vizsgadrukk, megfelelő technikákkal, a teljesítmény fokozásának szolgálatába állítható.

Elfogadó személyközpontú környezet. A velünk kapcsolatban levő, hozzánk járó tanulókat név szerint ismerjük, tisztában vagyunk képességeikkel, lehetőségeikkel, vágyaikkal, és korlátaikkal is. Képességeiket és lehetőségeiket erősítjük, korlátaikat megpróbáljuk minél kijjebb tolni. Nálunk megtanulhatják, hogy nincs rossz válasz, csak tévesen bejárt út, amit az elfogadó, odafigyelő környezetben egy idő után már stresszmentesen tudnak korrigálni. Mindezek hatására a gyerekek önbizalma megnő, elhiszik, hogy tanulni hatékonyan, motiváltan is lehet, mindegy milyen tantárgyról van szó.

A matematika előkészítő tematikája

A matematika felkészítő 14+1 kétórás foglalkozásból áll.

A foglalkozások feladattípusonként szerveződnek, figyelünk ezek didaktikailag helyes egymásra épülésére is.

Az osztálytermi okos tábla előtt folyó, interaktív órák mellett a kurzus a további szolgáltatásokat is tartalmazza:

✓ A gyerekek témánkét kinyomtatott feladatlapot kapnak, amely az adott témához kapcsolódó 24 feladatot, valamint az ahhoz tartozó alapvető elméleti tananyagot tartalmazza. A feladatok az előző évek felvételi dolgozataiból összeválogatott példák. A feladatok az ismeretek célszerű elsajátításának, egymásra épülésének szempontjai alapján követik egymást.

Az első 10-12 feladatot részletesen megbeszéljük az előkészítőn. A témához kapcsolódó elméleti tananyagot is átismételjük. Arra törekszünk, hogy mindenki mindent megértsen.

A feladatlap első 12 feladatának videós magyarázata online módon is elérhető az előkészítőn résztvevők számára. Otthon ezeket újra megnézheti később is a gyermek az írásbeli felvételi időpontjáig. A feladatlapok is letölthetők erről a felületről.

✓ Hiányzás esetén lehetőség van az óra másik csoportban való pótlására. Ha erre sincsen módja a gyermeknek, akkor az online tananyag feldolgozásával pótolhatja a kihagyott foglalkozást.

Az órán meg nem oldott feladatok az otthoni gyakorlást szolgálják. Ezeket megoldhatja az adott téma foglalkozása után, vagy bármikor a felvételi felkészülése során.

Minden feladat megoldásának végeredménye megtalálható a feladatlap végén, hogy ellenőrizni tudja az önálló munkáját is.

A foglalkozások nyitottak, ha gyermekét nem zavarja, a szülő bármikor belátogathat az órákra.

A foglalkozások közötti szünetekben, vagy egyeztetett időpontban tanáraink szívesen konzultálnak a szülőkkel gyermekük előrehaladásáról.

A magyar nyelvi előkészítő tematikája

A magyar felkészítő 8kétórás foglalkozásbóláll.

A matektól eltérően, a magyar felvételire való felkészítés kevesebb személyes magyarázatot igényel, nagyobb hangsúlyt kap a háttérből támogatott önálló munka, gyakorlás.

A személyes találkozások alkalmával a nagyobb témaköröket átbeszéljük, gyakoroljuk, majd ezzel a munícióval folytathatják otthon a munkát a gyerekek az online tananyagon. A gyakorló feladatok nagy részét a gyerekek önmaguk is ellenőrizhetik, de ha a feladat jellege igényli (pl. fogalmazások), a visszaküldött anyagokat tanáraink ellenőrzik, és értékelik.

Az osztálytermi okos tábla előtt folyó, interaktív órák mellett a kurzus a további szolgáltatásokat is tartalmazza:

✓ A gyerekek témánkét kinyomtatott feladatlapot kapnak, amely az adott témához kapcsolódó 18 feladatot, valamint az ahhoz tartozó részletes elméleti tananyagot tartalmazza. A feladatok az előző évek felvételi dolgozataiból összeválogatott példák.

A témához tartozó tananyagot, valamint az első 6-8 feladatot részletesen megbeszéljük az előkészítőn. Arra törekszünk, hogy mindenki mindent megértsen, és elsősorban a felvételi feladatok megoldásához szükséges elméletre koncentrálunk.

A feladatlap első 6 feladatának videós magyarázata online módon is elérhető az előkészítőn résztvevők számára. Otthon ezeket újra megnézheti később is a gyermek az írásbeli felvételi időpontjáig. A feladatlapok is letölthetők erről a felületről.

Az otthoni gyakorláshoz az online felületen az adott témához kapcsolódó kvízek is elérhetők. A tanuló az eredményéről azonnali értékelést kap, így egy-egy téma tanulása után visszajelzéssel rendelkezik arról, hogy tovább léphet-e, vagy további gyakorlásra van szüksége.

A készségfejlesztő kvízek olyan témákban adnak lehetőséget a fejlődésre, amelyek tanulással nem, csak sok gyakorlással elérhetők. Ilyenek a szólások, közmondások, anagrammák, betűkirakók, szókiegészítések, rokonértelmű és ellentétes jelentésű szavak, stb. Ilyen típusú kvizeket is tartalmaz az online tananyag.

✓ Hiányzás esetén lehetőség van az óra másik csoportban való pótlására. Ha erre sincsen módja a gyermeknek, akkor az online tananyag feldolgozásával pótolhatja a kihagyott foglalkozást.

Az órán meg nem oldott feladatok az otthoni gyakorlást szolgálják. Ezeket megoldhatja az adott téma foglalkozása után, vagy bármikor a felvételi felkészülése során.

Minden feladat megoldásának végeredménye megtalálható a feladatlap végén, hogy ellenőrizni tudja az önálló munkáját is.

A foglalkozások nyitottak, ha gyermekét nem zavarja, a szülő bármikor belátogathat az órákra.

A foglalkozások közötti szünetekben, vagy egyeztetett időpontban tanáraink szívesen konzultálnak a szülőkkel gyermekük előrehaladásáról.

A matek és magyar felkészítőink önmagunkban is választhatók.

A felvételi előkészítők két helyszínen, és több időpontban is elérhetők.

Helyszínek:
SZÁMALK - 1119 Budapest Mérnök utca 39.
eTalonScool - 1073 Budapest Erzsébet körút 24.

A foglalkozások szeptember 2. hetében indulnak.

A felvételi előkészítők árai:

Matek felvételi előkészítő (14+1 alkalom): 66.000 Ft

Magyar felvételi előkészítő (8 alkalom): 39.000 Ft

A díjak számla ellenében 3 részletben átutalással fizetendők.

A felvételi előkészítőn való részvételhez kérem töltse ki az alábbi jelentkezési lapot. Ezen tudja kiválasztani a tantárgya(ka)t, a helyszínt és időpontot is!

Szülői visszajelzések

„Kisfiamnak jól ment a matek, mégsem tudott megfelelő eredményeket hozni a versenyekről, vagy nagy dolgozatoknál. Ezért örültem ennek a kurzusnak, ami azt ígérte, hogy segít az ilyen stressz helyzetek lehetséges oldásában, időbeosztásban is. Már eleve az tetszett, hogy péntek délután a heti fáradtság ellenére mindig nagyon lelkesen ment, és feldobódva jött haza. A mateknál azt tapasztaltam, hogy míg a tanára folyton lefelé értékelte, addig a kurzuson nagyon biztatták. Neki nagyon sokat adott, hogy megnyugtatták hibázhat, ha van a hibára ráépülő számítás, nyugodtan dolgozzon tovább. Ezzel a módszerrel a legnehezebb feladatnál, ahol tudta, hogy elszámolta magát, de idő híján már nem tudott korrigálni, csak egy pontot vesztett! A nyelvtannál pedig nevetve mesélte, az egyik könnyebb feladatnál tényleg blokkolt az agya, és tovább menve, majd visszatérve, azért örült, hogy még egy jó megoldás eszébe jutott! Plusz egy tapasztalat volt számomra, hogy kislányom, aki nem akart még felvételizni, csak megpróbálta a hatodikos felvételit, a szünetben felolvasott észkapcsoló válaszokat hallgatva 2 pontot potyázhatott, mert az övében az egyik kérdés pont az volt, mint a lapon.”

„Elégedettek vagyunk a felkészítéssel, jól teljesített a gyermekünk a felvételin. Nagyon jó ötlet volt a felkészítés végén a tippek, trükkök összegzése, hogy mikor mire kell odafigyelni, illetve az észkapcsoló lap. Szombat reggelente a fiunk mindig zokszó nélkül, jókedvűen ment a felkészítőre, soha nem volt nyavalygás. Köszönjük a jó hangulatú órákat!”

„Jó hangulatú, eredményes, ösztönző. Nem szorongva járt oda a gyermek és jól érezte magát a támogató, tanító közegben. Teljesen pozitívan tudunk nyilatkozni az eTalon oktatásáról.”

„Nyolcadikos kislányommal jártunk felvételi előkészítőre. Annak ellenére, hogy Panka az adott pillanatban sajnos nem tudta hozni a formáját és ezért a vártnál rosszabbul teljesített matematikából, a felvételi előkészítő mégis nagyon hasznosnak tartottam! A felkészítő barátságos, elfogadó légköre miatt egész félévben nagyon szeretett a foglalkozásokra járni, egyáltalán nem érezte tehernek. Nagyon sok rossz beidegződését, ami a hagyományos matematikai tanítási módszerek miatt alakult ki nála, a tanárok felül tudták írni, végre nem úgy kezdett egy matematikai problémához hozzáállni, hogy ezt én úgysem tudom megoldani, hanem kihívásnak tartotta és kezdett sikerélménye lenni. Ezek miatt a matematikai előző éves felvételiket már biztosan 30-és 35 pont között megírta, de előfordult ritkán ennél jobb is. Sajnos az adott nagy stresszhelyzetben mindezt a tudást nem tudta jól előhívni, úgy érzem, hogy neki még egy félév előkészítő szükséges lett volna az Etalonban ahhoz, hogy minden körülmények között jól tudjon teljesíteni. Így is mindent tiszta szívvel köszönök, mert az itt megszerzett tudás akkor sem vész el, és amit itt kapott biztos vagyok benne, hogy gimnáziumban is fogja tudni kamatoztatni! Köszönünk mindent mindkettőnk nevében!”

„Teljes szívemből köszönöm és hálás vagyok, amiért Barnabás fiamnak új dimenziót mutattak a tanulás és tanár-diák kapcsolatban.”

„Nagyon értékes volt ez a felkészítő. A fiam szívesen járt oda, és sokat segített neki a matematika tananyag jobb megértésében is. Ha esetleg most nem veszik fel, akkor nyolcadikban is biztos igénybe vesszük ezt az előkészítőt.”

„Jó hangulatban, nagyon hatékony módszerekkel oktattak. Az előkészítő nélkül nem sikerült volna ezt az eredményt elérni.”