Középiskolai felvételi előkészítő matematikából és magyarból 4. osztályosoknak

Az eTalonSchool szeptembertől felvételi előkészítőt hirdet középiskolába jelentkező 4. osztályos tanulók számára, maximum 18 fős csoportokban.

Miért az eTalonSchool felvételi előkészítőjét válassza?

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felvételi megbízhatóan sikeres megírásához nem elegendő a feladatok otthoni megfelelő megoldása. Az otthon hibátlanul megírt feladatsorok az éles felvételin – a vizsgahelyzet miatt – általában csak 70% körüli eredményt tesznek lehetővé.

Az eddig nálunk tanuló, közel 1000 diák 95%-át az áhított, első helyen megjelölt középiskolába vették fel!

A piacon egyedül mi foglalkozunk több éve 4. osztályos felvételi előkészítővel, tökéletesen ismerjük ennek a korosztálynak a sajátosságait, a 8 osztályos középiskolák felvételi követelményeit.

Nálunk örömmel tanulnak a gyerekek, amit az is mutat, hogy 1% alatti a lemorzsolódás.

Vajon mi is kell egy igazán sikeres felvételi megírásához?

• A felvételi feladatok megoldásához szükséges matematikai eszköztár biztos ismerete, és használata
• A mechanikus feladatmegoldás helyett logikus, értő problémamegoldás
• A típusfeladatok megoldási stratégiáinak megismerése, és hatékony alkalmazása
• Időnyerő módszerek, trükkök
• Megfelelő időgazdálkodási rutin
• A vizsgadrukk kezelése

„Mini” eTalOn-módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a tanulási, megértési, probléma megoldási folyamatot élmény alapúvá teszi, és a sikeres felvételihez szükséges összes kompetenciát fejleszti. Célunk, hogy a „muszáj csinálnom” „szívesen tanulok”-ká legyen és a szorongás helyét átvegye a kiegyensúlyozottság a gyermek sikerein keresztül.

Figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságait

A 10-11 éves gyerekek még kevésbé terhelhetők, mint a felső tagozatosok. Emiatt a matek és magyar felvételi előkészítő összesen heti két órában valósul meg. A foglalkozás kétharmad részében matekozunk, a fennmaradó részben foglalkozunk a magyarral..

Ezzel színesebbé is válik a foglalkozás, könnyebb a gyerekek figyelmének fenntartása.

Tipikus problémamegoldó stratégiák begyakorlása (pl.: a matek esetén táblázatba rendezés, grafikonok értelmezése, egyenlet felállítása szöveges feladatokhoz;magyar esetén: Hogyan lehet a szövegértési és fogalmazási feladatot maximum pontszámra megírni? Mit tegyek, ha nem jut eszembe a megfelelő szóösszetétel? Mit tegyek, ha pocsék a helyesírásom? Hogyan tudok összekevert verssorokat gyorsan sorba rendezni?, stb.).

Típusfeladatok megoldásával átismételjük a szükséges tananyagot

A negyedik osztályosokkal vegyesen oldjuk meg a különböző típusú feladatokat, de minden foglalkozáson kiemelünk egy-egy témát, amiből több hasonló feladatot beszélünk meg. Ez lehetővé teszi az adott típus alapos begyakorlását, a hatékony, mély feldolgozását, megértését.

Főbb feladattípusok matematikából: helyiérték; kerekítés; mértékegységek; sorbarendezésnyilakkal; sorozatok elemeinek megállapítása maradékos osztással; táblázatok, diagrammok; kerület- és területszámítás; egyszerű testek tulajdonságai; dobókockás feladatok; szöveges feladatok.

Főbb feladattípusok magyarból: helyesírás, hangalak és jelentés, betűrend, elválasztás, szófajok, mondatfajták.

Készségeket és képességeket is fejlesztünk

Az Oktatási Hivatal azt írja a felvételi feladatsorok tartalmáról: „A központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.”

Vagyis a felvételi feladatlap célja a tantárgyi tudás mellett amatematikai és az anyanyelvi kompetencia mérése.

Matematikai kompetenciák fejlesztése: pontos eligazodás az egész számok körében; alapműveletek biztos végzése; gyors fejszámolás, fejszámolási trükkök; törtrészek értelmezése; téri orientáció fejlesztése; matematikai következtetések, logikai értelmezések;

Nyelvi kompetenciák fejlesztése: szövegértés és szövegalkotás;szóalkotási feladatok (anagrammák, összekevert betűk, szókiegészítések); szómagyarázatok(régies szavak magyarázata, rokon értelmű, ellentétes jelentésű, azonos alakú vagy jelentésű szavak megtalálása); állandósult szókapcsolatok felismerése, keresése (szóösszetételek elő vagy utótagjának megtalálása, összetett szavak alkotása);és a nagy mumus: a szólások, közmondások felismerése és értelmezése.

Tipikus problémamegoldó stratégiákat is gyakorlunk (pl.: a matek esetén táblázatba rendezés; grafikonok értelmezése; adatok rendezése a szöveges feladatokhoz;magyar esetén: Hogyan lehet a szövegértési és fogalmazási feladatot maximum pontszámra megírni? Mit tegyek, ha nem jut eszembe a megfelelő szóösszetétel? Mit tegyek, ha pocsék a helyesírásom? stb.).

Megtanuljuk felismerni és elkerülni a feladatokban rejlő csapdákat (pl.: műveleti sorrend figyelembevétele, a megfelelő mértékegység használata illetve magyarból a szövegértési vagy helyesírási feladatok csapdái.).

Sokat rajzolunk, 2D és 3D animációkat nézünk – számos matematikai feladattípusnál rendkívül hatékony a probléma vizualizációja, a megoldás képi formába öntése. A vizuális és tapasztalati elemek beépítése, a memóriában egy jól struktúrált rendszert alkotva segíti a megértést, az ismeretek előhívását, hatékony alkalmazását.

Sok szemléltetéssel, manipulécióval atapasztalati összefüggés-megértést erősítjük – konkrét segédeszközök, okostábla által adott lehetőségek kihasználásával, interaktív játékokhasználatával az elvont matematikai műveletek, fogalmak élmény alapúvá válnak, biztos mély megértést tesznek lehetővé.

Tompítjuk a vizsgastresszt – A feladattípusok, megoldási stratégiák és vizsgahelyzet pontos megismerése révén a stressz és a szorongás csökkenthető. A teljesítmény és a stressz összefüggése megismerhető, a vizsgadrukk, megfelelő technikákkal, a teljesítmény fokozásának szolgálatába állítható.

A gyerekek elfogadó személyközpontú környezetben készülhetnek – A hozzánk járó gyerekeket név szerint ismerjük, tisztában vagyunk képességeikkel, lehetőségeikkel, vágyaikkal, és korlátaikkal is. Képességeiket és lehetőségeiket erősítjük, korlátaikat megpróbáljuk minél kijjebb tolni. Nálunk megtanulhatják, hogy nincs rossz válasz, csak tévesen bejárt út, amit az elfogadó, odafigyelő környezetben egy idő után már stresszmentesen tudnak korrigálni. Mindezek hatására a gyerekek önbizalma megnő, elhiszik, hogy tanulni hatékonyan, motiváltan is lehet, mindegy milyen tantárgyról van szó.

A felvételi előkészítő 14+1 kétórás foglalkozásból áll.

Helyszín:

eTalonScool - 1073 Budapest Erzsébet körút 24.

Az első foglalkozás időpontja: szeptember 9.

Időpont:

Csütörtökönként 17:15-19:15

A felvételi előkészítő ára:

66.000 Ft

A díj számla ellenében 3 részletben, átutalással fizetendő.

A felvételi előkészítőn való részvételhez kérem töltse ki az alábbi jelentkezési lapot.

A 4. osztályosoknak szóló felvételi előkészítőre minden helyünk megtelt, sajnos nem tudunk több jelentkezést fogadni!

 

Szülői visszajelzések

„Kisfiamnak jól ment a matek, mégsem tudott megfelelő eredményeket hozni a versenyekről, vagy nagy dolgozatoknál. Ezért örültem ennek a kurzusnak, ami azt ígérte, hogy segít az ilyen stressz helyzetek lehetséges oldásában, időbeosztásban is. Már eleve az tetszett, hogy péntek délután a heti fáradtság ellenére mindig nagyon lelkesen ment, és feldobódva jött haza. A mateknál azt tapasztaltam, hogy míg a tanára folyton lefelé értékelte, addig a kurzuson nagyon biztatták. Neki nagyon sokat adott, hogy megnyugtatták hibázhat, ha van a hibára ráépülő számítás, nyugodtan dolgozzon tovább. Ezzel a módszerrel a legnehezebb feladatnál, ahol tudta, hogy elszámolta magát, de idő híján már nem tudott korrigálni, csak egy pontot vesztett! A nyelvtannál pedig nevetve mesélte, az egyik könnyebb feladatnál tényleg blokkolt az agya, és tovább menve, majd visszatérve, azért örült, hogy még egy jó megoldás eszébe jutott! Plusz egy tapasztalat volt számomra, hogy kislányom, aki nem akart még felvételizni, csak megpróbálta a hatodikos felvételit, a szünetben felolvasott észkapcsoló válaszokat hallgatva 2 pontot potyázhatott, mert az övében az egyik kérdés pont az volt, mint a lapon.”

„Elégedettek vagyunk a felkészítéssel, jól teljesített a gyermekünk a felvételin. Nagyon jó ötlet volt a felkészítés végén a tippek, trükkök összegzése, hogy mikor mire kell odafigyelni, illetve az észkapcsoló lap. Szombat reggelente a fiunk mindig zokszó nélkül, jókedvűen ment a felkészítőre, soha nem volt nyavalygás. Köszönjük a jó hangulatú órákat!”

„Jó hangulatú, eredményes, ösztönző. Nem szorongva járt oda a gyermek és jól érezte magát a támogató, tanító közegben. Teljesen pozitívan tudunk nyilatkozni az eTalon oktatásáról.”

„Nyolcadikos kislányommal jártunk felvételi előkészítőre. Annak ellenére, hogy Panka az adott pillanatban sajnos nem tudta hozni a formáját és ezért a vártnál rosszabbul teljesített matematikából, a felvételi előkészítő mégis nagyon hasznosnak tartottam! A felkészítő barátságos, elfogadó légköre miatt egész félévben nagyon szeretett a foglalkozásokra járni, egyáltalán nem érezte tehernek. Nagyon sok rossz beidegződését, ami a hagyományos matematikai tanítási módszerek miatt alakult ki nála, a tanárok felül tudták írni, végre nem úgy kezdett egy matematikai problémához hozzáállni, hogy ezt én úgysem tudom megoldani, hanem kihívásnak tartotta és kezdett sikerélménye lenni. Ezek miatt a matematikai előző éves felvételiket már biztosan 30-és 35 pont között megírta, de előfordult ritkán ennél jobb is. Sajnos az adott nagy stresszhelyzetben mindezt a tudást nem tudta jól előhívni, úgy érzem, hogy neki még egy félév előkészítő szükséges lett volna az Etalonban ahhoz, hogy minden körülmények között jól tudjon teljesíteni. Így is mindent tiszta szívvel köszönök, mert az itt megszerzett tudás akkor sem vész el, és amit itt kapott biztos vagyok benne, hogy gimnáziumban is fogja tudni kamatoztatni! Köszönünk mindent mindkettőnk nevében!”

„Teljes szívemből köszönöm és hálás vagyok, amiért Barnabás fiamnak új dimenziót mutattak a tanulás és tanár-diák kapcsolatban.”

„Nagyon értékes volt ez a felkészítő. A fiam szívesen járt oda, és sokat segített neki a matematika tananyag jobb megértésében is. Ha esetleg most nem veszik fel, akkor nyolcadikban is biztos igénybe vesszük ezt az előkészítőt.”

„Jó hangulatban, nagyon hatékony módszerekkel oktattak. Az előkészítő nélkül nem sikerült volna ezt az eredményt elérni.”