Középiskolai felvételi előkészítő magyarból

Az eTalonSchool szeptembertől magyar felvételi előkészítőt hirdet középiskolába jelentkező 6. és 8. osztályos tanulók számára.

A középiskolai magyar felvételi egyszerűbbnek tűnik, mint a matek. Valóban, azt szoktuk mondani, hogy „józan paraszti ésszel” megírható a hetven százaléka, csak a többi rész igényel konkrét tárgyi tudást. Ennek ellenére sokszor a vizsga keltette stresszhelyzetben nem sikerül a gyerekeknek képességeiknek megfelelően megbirkózniuk a feladatokkal.

Egy jó felvételi megírásához tisztában kell lenni a feladatokban elrejtett csapdákkal, meg kell ismerni a hatékony időnyerő trükköket, el kell sajátítani a megfelelő megoldási stratégiákat, jártasságot kell szerezni a különböző típusú feladatok megoldásában, és természetesen biztos alapokkal kell ehhez rendelkezni a tárgyi tudás területén is.

Az eTalon módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a a sikeres felvételihez szükséges összes kompetenciát fejleszti. Célunk, hogy a „muszáj csinálnom” „szívesen csinálnivá” legyen és a szorongás helyét átvegye a kiegyensúlyozottság a gyermek sikerein keresztül.

Mindezek érdekében a következő módszereket alkalmazzuk:

A feladatlapok típusfeladatokra való bontása – a felvételi feladatlapok típusfeladatokra bonthatók (szófaji elemzés, mondatelemzés, költői képek felismerése, szólások-közmondások, toldalékok, szövegértés, stb.). A feladatok horizontális bontása lehetővé teszi a különböző típusokhoz szükséges tárgyi tudás összefoglalását, átadását és alapos begyakorlását, a hatékony, mély feldolgozását, megértését.

Tipikus feladatmegoldó stratégiák begyakorlása (pl.: Hogyan lehet a szövegértési és fogalmazási feladatot maximum pontszámra megírni? Mit tegyek, ha nem jut eszembe a megfelelő szóösszetétel? Mit tegyek, ha pocsék a helyesírásom? Hogyan tudok összekevert verssorokat gyorsan sorba rendezni? stb.).

Időnyerést szolgáló trükkök, ismeretek (pl.: magánhangzótörvények memóriafogasa, „nyelvemen van” jelenség kezelése, stb.).

A feladatokban található csapdák felismerése, elkerülése (nagyon gyakoriak a szövegértési feladatoknál).

A vizsgastressz kezelése. A vizsgahelyzet pontos megismerése révén a stressz és a szorongás csökkentése. A teljesítmény és a stressz összefüggése megismerhető, a vizsgadrukk, megfelelő technikákkal, a teljesítmény fokozásának szolgálatába állítható.

Elfogadó személyközpontú környezet. A velünk kapcsolatban levő, hozzánk járó tanulókat név szerint ismerjük, tisztában vagyunk képességeikkel, lehetőségeikkel, vágyaikkal, és korlátaikkal is. Képességeiket és lehetőségeiket erősítjük, korlátaikat megpróbáljuk minél kijjebb tolni. Nálunk megtanulhatják, hogy nincs rossz válasz, csak tévesen bejárt út, amit az elfogadó, odafigyelő környezetben egy idő után már stresszmentesen tudnak korrigálni. Mindezek hatására a gyerekek önbizalma megnő,
elhiszik, hogy tanulni hatékonyan, motiváltan is lehet, mindegy milyen tantárgyról van szó.

A magyar felkészítő tematikája

A matektól eltérően, a magyar felvételire való felkészítés kevesebb interaktivitást, személyes magyarázatot igényel, nagyobb hangsúlyt kap a háttérből támogatott önálló munka, gyakorlás.

6 alkalommal találkozunk személyesen, amikor a nagyobb témaköröket átbeszéljük, gyakoroljuk, majd ezzel a munícióval folytathatják otthon a munkát a gyerekek a 10 modulból álló online tananyagon. A gyakorló feladatok nagy részét a gyerekek önmaguk is ellenőrizhetik, de ha a feladat jellege igényli (pl. fogalmazások), a visszaküldött anyagokat tanáraink ellenőrzik, és értékelik. A szülőknek is lehetőségük van gyermekük haladását ellenőrizni.


Milyen online tartalmakat kapnak hetente a gyerekek?

Letölthető, nyomtatható feladatlapok

• A modulhoz tartozó kidolgozott feladatok kérdéseit a gyerekek megkapják letölthető, nyomtatható feladatlap formában is. Fontos, hogy az éles felvételihez hasonló körülményeket is megszokják, papír alapon is dolgozzanak a feladatokon.

• Egy-egy modult lezáró tudásszintmérő feladatlap. Ezen a feladatlapon található kérdéseket a tanulónak önállóan, papír alapon kell megoldania. Az eredmények online bevitele után visszajelzést kap az eredményeiről, az esetleges hiányosságok esetén ajánlásokat is küldünk arra, hogy mely anyagrészeket ismételje, nézze újra át.

Videók

• A modul témájához kapcsolódó videós magyarázatok (a felvételi elméleti tanananyagának teljes feldolgozása)

• A modulók témáiban 6-6 kidolgozott felvételi feladat videós magyarázata.

Kvízek

• A modulokat feladattípusok szerint tematizáltuk. Minden modul után a gyermeknek lehetősége van egy 10-15 kérdésből álló teszt kitöltésére. A tanuló az eredményéről azonnali értékelést kap, így egy-egy téma tanulása után visszajelzéssel rendelkezik arról, hogy tovább léphet-e, vagy további gyakorlásra van szüksége.

• A készségfejlesztő kvízek olyan témákban adnak lehetőséget a fejlődésre, amelyek tanulással nem, csak sok gyakorlással elérhetők. Ilyenek a szólások, közmondások, anagrammák, betűkirakók, szókiegészítések, rokonértelmű és ellentétes jelentésű szavak, stb. Ilyen típusú kvizt is kapnak a gyerekek minden héten.

• A tudásszintmérő feladatlap eredményének ellenőrzésére és kiértékelésére szolgáló kvíz.

A személyes találkozások alkalmával megalapozzuk a következő heteket, illetve elmélyítjük, megbeszéljük az addig elsajátított tananyagot.

Helyszín:
eTalonSchool
1073 Budapest Erzsébet körút 24.
SZÁMALK
1119 Budapest Mérnök utca 39.

A magyar felkészítő ára:
A felkészítő ára 39.000 Ft, ami 3X13.000 Ft-os részletekben fizetendő.

Az űrlap kitöltésével már most biztosíthatja gyermeke helyét a szeptemberben induló előkészítőinkre.