Képzési szerződés

amely létrejött egyrészről:
az eTalonSchool – üzemeltető: Mental RubyCone Humán Szolgáltató Bt. Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 24. 3/18., Adószám: 26250315-1-42, Cégjegyzékszám: 01-06-793075,  E-mail: etalonschool@gmail.com, Telefon: +36 20 935 0065 – mint képző (továbbiakban Képző, Szolgáltató vagy Szervező),

másrészről:
a Középiskolai felvételi előkészítőn résztvevő diák (továbbiakban Résztvevő) gondviselője (továbbiakban Gondviselő) között az alábbi feltételek szerint:

1. A képzés célja

8, 6 vagy 4+1 osztályos középiskolai felvételire való felkészítés matematika és/vagy magyar nyelv tantárgyból.

2. A képzés ütemezése, helye, időtartama:

A képzés ütemezése: az előkészítő a középiskolai felvételit megelőző év szeptember 2. hetétől a felvételit megelőző hétig tart.

A képzés helye:

A Gondviselő által a jelentkezési lapon kiválasztott helyszín az alábbiak közül:

 

1073 Budapest Erzsébet krt. 24.

 

1119 Budapest Mérnök u. 39.

A képzés időtartama:*

6., 8. osztályos Matematika felvételi előkészítő: 

15 x 120 perc 

 

6., 8. osztályos Magyar nyelvi felvételi előkészítő 

8 x 120 perc

 

4. osztályos Matek/Magyar nyelvi felvételi előkészítő

15 x 120 perc

 

* A 120 perces időtartam tartalmaz egy 10 perces szünetet.

3. A tanfolyamon való részvétel feltételei:

A képzés megkezdésének feltételei: 

 1. Az etalonschool.hu oldalon található, az osztályfoknak megfelelő jelentkezési lap kitöltése, és elküldése
 2. A Képzési szerződés elfogadása
 3. Az előkészítő díja első részletének átutalása

   

4. A Résztvevő kötelezettségei:

 1. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat a saját tanulásán kívül semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező engedélyével lehetséges.
 2. A Résztvevő felelőssége 5 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Képző nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, a Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.
 3. A Gondviselő vállalja, hogy a tanfolyam díjának megfelelő részleteit a kiállított számla ellenében a feltüntetett fizetési határidőig kiegyenlíti.

5. Tanfolyamról történő kimaradás / hiányzás pótlása:

 1. A tanfolyamról való kimaradás esetén az addig befizetett tanfolyami díj nem téríthető vissza. 
 2. Ha a Gondviselő a kiállított számlát a fizetési határidőig nem egyenlíti ki, a Résztvevő csak az addig kiegyenlített alkalmakon jogosult részt venni, és ekkor a Képző a Résztvevő online tananyaghoz való hozzáférését is korlátozza.
 3. A Résztvevő hiányzása nem mentesíti a Gondviselőt a tanfolyami díj fizetési kötelezettsége alól. 
 4. A hiányzás pótlására a Résztvevőnek kétfajta lehetősége van:
  1. Másik időpontban és vagy helyszínen zajló kurzuson való részvétellel (A honlapon található kurzusnaptárból kiválasztott csoportban való pótlási szándékot, az időpont előtt 24 órával emailben jelezni kell.)
  2. Ha az a) pontban részletezett lehetőséget a Résztvevőnek nincsen módja kihasználni, akkor a pótlás az online tananyaggal történik.

6. A Képző feladatai és kötelezettségei:

 1. A Szervező biztosítja a képzéshez szükséges helyszínt, oktatókat, és oktató anyagokat. 
 2. A Szervező vállalja a 2 pont, valamint a kurzusnaptár szerinti időpontokban, helyszíneken és témában a színvonalas osztálytermi oktatást. Az időpontok, helyszínek és témák módosítási lehetőségét (ésszerű keretek között) a Szervező fenntartja.
 3. Megfelelő regisztráció mellett a Szervező biztosítja saját online oktatási portálján az órai tananyag online elérését.

7. A képzés díja és fizetési határidők

A díjak három egyenlő részletben, számla ellenében fizetendők.

6., 8. osztályos Matematika felvételi előkészítő (15 x 120 perc): 66.000 Ft

 1. részlet: augusztus 31., illetve a tanfolyamra való bekapcsolódás időpontja, ha az a fizetési határidő utánra esik.
 2. részlet: október 8.
 3. részlet: november 14.

6., 8. osztályos Magyar nyelvi felvételi előkészítő (8 x 120 perc): 39.000 Ft

 1. részlet: szeptember 6., illetve a tanfolyamra való bekapcsolódás időpontja, ha az a fizetési határidő utánra esik.
 2. részlet: október 4.
 3. részlet: december 6.

4. osztályos Matek/Magyar nyelvi felvételi előkészítő (15 x 120 perc): 66.000 Ft

 1. részlet: augusztus 31., illetve a tanfolyamra való bekapcsolódás időpontja, ha az a fizetési határidő utánra esik.
 2. részlet: október 8.
 3. részlet: november 14.

   

8. A felek közötti jelen szerződés a Jelentkezési lapon való elfogadással lép életbe.

 

9. jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.