Apaaa, a tanulásban is segít a 3D?

A 3D modellezés, animáció egy olyan korszerű eszköz lehet a szülők, segítők, fejlesztők és pedagógusok kezében, amellyel a gyerek kognitív és szociális fejlődésének számos területén is – szinte észrevétlenül – pozitív hatásokat, eredményeket érhetünk el.

A 21. század első évtizedeiben elképesztő informatikai robbanás tapasztalható. Szinte mindenki kezében ott az okostelefon, a legtöbb háztartásban van tablet.

Az utóbbi évek jellegzetes tendenciája az is, hogy a fiatalok körében „kiment a divatból” az asztali számítógép, a laptop – ha be is kapcsolják őket, elsődlegesen játszanak vele. Kevés gyerek használja valódi ismeretszerzésre, tanulásra, kreatív tevékenységre. A szülők, közvélemény körében is elterjedt nézetté vált, hogy a gyerek minél később üljön számítógéphez – védve ezzel a valós és valótlan veszélyeitől. Pedig a számítógép jó, és adekvát használata, a világháló nyújtotta, hiteles forrásaiból való gyors, szinte korlátok nélküli információszerzés, ezzel egy újfajta tanulás megtanulása, ma már ugyanúgy az alapvető kompetenciák közé tartozik, mint az írás, olvasás és számolás. A „számítógépezés” tiltása, csak negatív hatásainak hangsúlyozása épp olyan káros, mint a túlzott, nem a gyermek fejlődését szolgáló használata.

A számítógép előtt végezhető 3D modellezés, animáció egy olyan korszerű és élvezetes eszköz, ami elősegíti az informatikai eszköztár megfelelő használatát, és észrevétlenül számos területen fejleszti a gyerekek készségeit, képességeit, korrigálhatja problémáikat, bővíti a tanulás-módszertani eszköztárat.

A 8-16 éves korosztály számára a 3D animációt össze lehet kapcsolni a tantárgyi ismeretekkel. Szakköri formában oktatva alkalmas arra, hogy ötvözze a régi, jól bevált hagyományokat és módszereket a modern kor vívmányaival, lehetőségeivel és kihívásaival. Egyes tantárgyi témákat a gyerekek által elkészített 3D animációval megtámogatva, a módszer képes arra, hogy újra felébressze a gyerekekben a tanulás iránti vágyat, mintegy belső késztetéssé téve azt, ehhez megfelelő motivációs bázist teremtsen, segítve ezzel az iskolai tananyag iránti érdeklődést is. A 3D modellezés tanításán keresztül élményszerűvé és kreatívvá tehetjük a tanulási folyamatot, miközben a fiatalok egy korszerű tudás birtokosaivá is válnak.

A gyerekek egy szabad felhasználású program segítségével ismerkedhetnek meg a 3D animáció alapjaival, amit otthon is elérhetnek, immár hasznosan eltöltve idejüket a számítógép előtt. A program számukra már megtanítható professzionális használata feltételezi, és magával is vonja az informatikai készségek, képességek fejlődését, az ezen a területen megszerzett tudás bővülését. A matematikai, fizikai algoritmusok, műveletek használata ezen tudások észrevétlen elsajátításához is vezet.

Tanulás-módszertani szempontból is nagyon hatékonyan alkalmazható a 3D animáció által nyújtott vizuális és tevékenység alapú tanulás.

Oktatási rendszerünk sajátossága, hogy felső tagozatba lépve gyökeresen megváltozik a tananyag jellege, és mennyisége, a tanítási folyamat eszközrendszere.

Míg alsó tagozatban gyakran jelen vannak a különböző modalitásokat (hallást, látást, tapintást) egyaránt használó módszerek, a gyerekek sokszor tapasztalati úton, a környezetük manipulálásával is ismerethez jutnak, addig ezek az elemek felső tagozatban szinte teljesen eltűnnek. Még a természettudományos tantárgyak esetében is kevés a szemléltetés, kísérlet, és ezek is inkább bemutató jellegűek, nem igénylik a diákok aktív közreműködését.

Így a gyerekek saját tanulásuk során sem tudják bevezetni – a most már ugrásszerűen megnövekedett tananyag – hatékony információfeldolgozási, elsajátítási módszereit. Szinte csak egyetlen modalitást, a hallást használják – jó esetben figyelnek órán (bár érzékelhetően nehéz már a percenként a világból millió információval bombázott ingerküszöbüket egyszerű tanári előadással, magyarázattal elérni), otthon egyszer-kétszer elolvassák, esetleg „bemagolják” a tananyagot. Nem történik meg a tananyag átszerkesztése, érthető formába szervezése, különböző modalitásokba való kódolása, holisztikus rendszerbe való elhelyezése. Az információk az agyban egy helyen tárolódnak, egy elérési úttal képesek csak aktiválódni, ezzel előhívásuk is korlátozott, nehézségekbe ütközik. Pedig ma már tudjuk, hogy a több modalitás mentén átadott, majd tárolt információ egy rendszer részeként, mélyebb ismeretelsajátításhoz vezet, könnyebben előhívható, összekapcsolható más rendszerekkel.

Ha a gyerek a DNS molekula nukleinsav párjait, úgy tanulja meg, hogy a nevét egy fehérjének tekintve, annak betűit átkódolja bázispár hármasokra, majd ezt a DNS modellt 3D animációval meg is alkotja, biztosan egy számára érdekes, mély, több területen kódolt, és könnyen előhívható tudásra tesz szert. De azt a szinte képtelen ellenpéldát is említhetjük, mikor körülöttünk már minden 3D-4D-5D, a gyerekek a térgeometriát, a testek térfogatát, a forgástesteket, stb., kétdimenziós ábrák alapján tanulják! És csodálkozunk, hogy nem értik, maximum mechanikusan végzik el a felszín és térfogatszámítást?

A tanulási kompetenciák fejlesztése mellett felkelthetjük a gyerekek érdeklődését egy új terület iránt, ami akár a későbbi pályaorientációra is hatással lehet. A csoportban végzett közös tevékenység elősegíti a társas kapcsoltok építését, erősítését, közösséget formál. A csoportmunkák, a fiatalok egymás közötti ismeret- és tapasztalatcseréje alkalmas az együttműködési készségek fejlesztésére is.

A különleges alkotó, kreatív, látványos végeredményt adó tevékenységgel, ismerettel, egy olyan eszközt nyújtunk a gyerekeknek, amellyel a közösség hasznos, elismert tagjai lehetnek, ami részben alkalmas a szociális hátrányokból adódó lemaradások kompenzálására, és a perifériára szorulás megakadályozására. (Pl.: a csoport tagjai tervezik meg az iskola 3D logóját, készítik el az iskolát népszerűsítő videófilmet). A hátrányos helyzetű, vagy magatartási problémákkal, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára rendkívüli pozitív erővel bír az alkotás örömének megismerése, a sikerélmény, a hasznosság élményének megtapasztalása.

 

Ezen célok elérése érdekében az eTalon School egy innovatív – a „hagyományos” és korszerű tudást is ötvöző – holisztikus szemléletű, élményalapú, a 3D animáció készítését is tartalmazó tananyagot dolgozott ki.

Az oktatás során a gyerekeknek lehetőségük van heti 3 órában bepillantást nyerni a tudományok, a művelődés szinte minden területébe, újra felkeltve ezzel érdeklődésüket, motivációjukat a tanulás iránt. Célunk, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy tanulni érdekes, jó és hasznos, és az, hogy ez az élmény generalizálódjon az élet minden területére, természetesen a mindennapi iskolai tanulást is beleértve.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük