„Amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük azt, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni.”
Szentgyörgyi Albert

Tanulócsoport 5. és 6. osztályosoknak

Az eTalonSchool 2018 szeptemberétől tanulócsoportot indít 5. és 6. osztályos magántanulók részére.

Hitvallásunk, hogy a tudás belülről fakad, és az iskola fő feladata olyan környezet kialakítása és biztosítása, amely a belső motivációkat felszínre hozza. Diákjainkra saját döntéseit is vállalni tudó, egyenrangú partnerként tekintünk, akik nem csak „elszenvedői”, hanem aktív alakítói is a számukra legtöbbet nyújtani tudó tanulási-tanítási folyamatnak.

A gyerekek fejlődése azonban attól is függ, hogy milyen környezetben fedezi fel a világot. Nem létezik gyermeki fejlődésminden felnőtt befolyás nélkül, azonban ennek a felnőtt-gyerek környezetnek a minősége a döntő.

Ennek érdekében a céljainkkal, hitvallásunkkal egybevágó – az osztályfokoknak megfelelő – alternatív tantervet, és ennek elsajátítását segítő speciális módszertant dolgoztunk ki.
„Melegház” típusú tanulócsoportunk fő rendező elve az innovativitás, ahol a régi, jól bevált módszereket ötvözzük a modern kor vívmányival, és kihívásaival.

Célunk a gyerekekben is kialakítani azon hitvallásunkat, hogy:

Tanulni jó, mert minden megszerzett tudással érdekesebbé válik a világ!

Bemutatkozunk

Szakembereink

A tanulócsoport vezetője és irányítója Boronyák Enikő gyógypedagógus, pszichológus, neveléstudományokban is jártas szakember. Pszichológuként fő szakterülete a tanulási képességek vizsgálata és fejlesztése, tanulásmódszertani fejlesztések és oktatási innováció.

Az eTalonSchool egyik alapítója.

Az eTalonSchool, megalakulása óta – bár még „szakkörszerű” formában – a 3D animációs kurzusokon, felvételi előkészítőkön, matek alapozókon, táborokban, tematikus workshopokon juttatta a gyerekeket ahhoz az élményhez, hogy tanulni lehet MÁSKÉPP – szorongás nélkül, élvezetesen, gondolkozva, hatékonyan. Az eTalonSchool-lal kapcsolatba kerülő szülők megkeresésére és biztatására döntött úgy kollégáival, hogy 2018 szeptemberétől elindítják a tanulócsoportot, felhasználva, alkalmazva és továbbfejlesztve az eddigi tapasztalatokat.

Tanulócsoportunkat egy főállásban foglalkoztatatott, tanári képesítésű szakember kíséri egész nap. Területe a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem, ezeket az ismereteket tanítja is. A matematika, természetismeret, informatika és angol nyelv tudásterületek elsajátítását külsős, az adott témában jártas, hiteles szakemberek vezetik. A tanítás holisztikus szemléletének megfelelően természetesen ezek a határok nem ilyen élesek: például a természetismeret tantárgy egyik epochája a csillagászat, ahol nagyon sokat fogunk számolni is, vagy szinte észrevétlenül angolul fognak tanulni 3D animáció vagy robot programozás közben a gyerekek.

A speciális nevelési igényű gyerekek integrációjában, speciális fejlesztésében, az esetleges konfliktusok kezelésében, a megfelelő csoportdinamika kialakításában Boronyák Enikő lesz segítségünkre.

Az operatív munkát, a szervezési, gyakorlati feladatokat pedagógiai asszisztens végzettségű kollégánk fogja ellátni.

A helyszín

A belvárosban, a Blaha Lujza tértől pár percre, autóval és tömegközlekedési eszközzel is könnyen megközelíthető helyszínen kap helyet a tanulócsoport. Az tanítási célra átépített lakásban kialakításra került egy oktatási, informatikai eszközökkel is kiválóan felszerelt 15 fős tanterem, egy kisebb – csoportbontásra, klubfoglalkozásokra alkalmas – helység, valamint a kiszolgáló infrastruktúra. A helyszín akadálymentesített. Az étkezést (ebédet) a közeli étteremben fogjuk megoldani. A pár percre található, sportpályákkal is felszerelt parkban a gyerekek szabad levegőn való napi mozgását is biztosítani tudjuk.

Tanulási-tanítási rend

A tanítás egész napos tanrenddel működik.

Délelőtt a NAT-hoz is igazodó oktatás történik, műveltségterületenként tömbösítve, változatos formákban és módszerekkel, részben integrálva az 5. és 6. osztály tananyagát.

A délutáni időszak alkalmat ad az egyéni hátrányok kompenzálására (fejlesztő foglakozások), valamint a gyerekek saját érdeklődésének, képességeinek megfelelő tehetséggondozásra. A délután második felében változatos tematikus foglalkozások kapnak helyet, melyek témájukban általában igazodnak a tanultakhoz, vagy kiegészítik a délelőtti foglalkozásokat. Néhány példa ezek közül:

• 3D modellezés és animáció

• Robot programozás

• Számítógépes vagy kézi grafika

• Zenei, művészeti foglalkozások

• Elsősegélynyújtás és sebimitáció

• Használd jól a világhálót! (Online biztonság, eligazodás, forráskutatás, feldolgozás, stb.)

• Kreatív írás

• Tanulásmódszertani gyakorlatok

A tananyaghoz kapcsolódó tanulmányi kirándulások egy része is a délutáni időszakban történik.

Általános napirend hétfőtől csütörtökig:

8.00 – 8.30 Gyülekező – felügyelt szabad tevékenység

8.30 – 9.00 A napi program, tevékenységek megbeszélése

9.00 – 12.00 A műveltségterületeknek megfelelő oktatás

12.00 – 13.30 Ebéd, szabad program

13.30 – 14.30 Tehetséggondozó vagy fejlesztő foglalkozások

14.30 – 16.00 Tematikus foglalkozások

16.00 – 16.30 A nap közös értékelése, hazamenetel

Pénteken ebéddel zárul a nap, a gyerekeket 13.00 óráig kell elvinni.

További részletek: eTalonSchool Tanulócsoport Nevelési, Oktatási Program

Térítési díj

A térítési díj 12 hónapra elosztva havonta fizetendő.

Csak délelőtti foglalkozás választása esetén: 90.000 Ft/hó
Egész napos foglalkozás választása esetén: 130.000 Ft/hó
Azon tanulóink részére, akik csak a délelőtti foglalkozást veszik igénybe, szintén lehetőségük van a délutáni tematikus foglalkozásokon való részvételre 5000 Ft/foglalkozás áron. Természetesen ilyenkor ők a 13.30-14.30 tartó fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokon is részt vesznek.

Egyszeri beiratkozási díj: 40.000 Ft

 

Egyéb költségek:

Étkezés:

A gyerekeknek napi egyszeri (ebéd), kétszeri (ebéd és uzsonna) és háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést tudunk biztosítani. Ennek térítési díja várhatóan kb. 800-1300 Ft körül fog mozogni.

Tankönyvek ára:

A műveltségterületeknek megfelelően tankönyveket is kapnak a gyerekek, amit a tanév elején szerzünk be. Ezek térítési díja 8000-10000 Ft között várható.

A magas költségű vagy több napos tanulmányi kirándulások költségei:

Az ezekre való igényt minden esetben előzetesen egyeztetjük a szülőkkel.

Félévenkénti vizsgadíj:

Változó, a gyermek magántanuló státuszát biztosító intézménynek fizetendő.
A 12 hónap térítési díjat kifizető gyermekek számára az eTalonSchool nyári táborai közül egy turnuson, 50%-os áron való részvételt biztosítunk.

Jelentkezés és a felvétel rendje

1. lépés:
Az oldal alján található jelentkezési lap kitöltése. Ez még nem kötelezi Önöket semmire, a további kapcsolatfelvételhez szükséges.

2. lépés:
A jelentkezés megérkezése után telefonon felvesszük a szülőkkel a kapcsolatot, és egyeztetünk egy időpontot a velük való személyes találkozóra. A találkozó alkalmat ad arra, hogy megismerjük egymást, hogy mindkét fél tájékozódjon, választ kapjon a felmerülő kérdéseire. Ekkor egyeztetjük a gyermekkel való találkozó időpontját is.

3. lépés:
A gyermekkel való találkozás. Szeretnénk kétszemélyes helyzetben megismerni gyermekét! Ez egy rövid, kötetlen beszélgetésből, valamint egy kb. 1 órát igénybevevő, tanulási képességeit felmérő tesztből áll. A teszt nem a felvételi döntéshez szükséges, hanem a további közös munka alapja, az erősségek és gyengeségek felmérése, a fejlesztési irányok meghatározása érdekében. Ez Önöknek és nekünk is alapot ad a megfelelő minőségbiztosításhoz.

4. lépés:
A gyermek részvétele az általunk szervezett csoportos foglalkozáson. Itt megismerhetjük őt közösségben, valamint a gyermeknek is lehetősége van ismerkedni a oktatási környezettel, a tanárok egy részével, azzal, hogy milyen nálunk tanulni.

5. lépés:
Mindkét fél kedvező döntése esetén a tanulmányi megállapodás aláírása, és a beiratkozási díj kifizetése.