WebKepekEdu3

A középiskolai felvételi előkészítőink tapasztalatai azt mutatják, hogy bár sokszor a hozzánk érkező gyerekek tárgyi tudásával nincsen komoly probléma, matematikai ismereteiket mégsem tudják megfelelően a feladatmegoldás szolgálatába állítani. Mélyebb megértés nélkül, negatív attitűddel, rossz mechanizmusokkal állnak neki a feladatoknak. Matematikai fogalmaik nem tiszták, mélyek, nem alakult ki náluk a megfelelő logikai, problémamegoldó gondolkodás, tudásuk felszínes, atomisztikus, ami külön felkészítés nélkül a felvételi eredmények sikertelenségében is megmutatkozik.

Az újszerű módszerekkel dolgozó felvételi elkészítőnk az előbb említett hiányosságokból sokat képes lefaragni, de fél év erre legtöbb esetben kevés.

A tapasztalatink és a szülői igények is abba az irányba mutattak, hogy dolgozzuk ki, és indítsunk el egy olyan felkészítőt, ami matematikai kompetenciákat erősíti, támogatva ezzel mind az iskolai tanulmányokat, mind az előbb - utóbb mindenkire váró középiskolai felvételit.

Vajon mi is kell, hogy sikeres legyen a gyermeke matematikából?

  • A tanult matematikai eszköztár biztos ismerete, és használata
  • A mechanikus feladatmegoldás helyett logikus, értő problémamegoldás
  • Típusfeladatok megoldási stratégiáinak megismerése, és hatékony alkalmazása
  • Élményszerű, kézzelfogható, a gyakorlatban is használható matematikai ismeretek
  • Időnyerő módszerek, trükkök, fejben számolási technikák
  • A vizsgadrukk leküzdése

Az eTalon módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a tanulási, megértési, probléma megoldási folyamatot élmény alapúvá teszi, és a sikeres feladatmegoldáshoz szükséges összes kompetenciát fejleszti.

1. lépés
Az adott matematikai ismeret átismétlése, elmélyítése, a hiányosságok felmérése és pótlása.

2. lépés
Az elsajátított ismeretek élményszerű, gyakorlati használata a hétköznapi élet feladatain keresztül. Például a kerület, terület, térfogat számítási ismereteiket egy játékos lakásfelújítási projekt során hasznosítják, és mélyítik el.

3. lépés
Az így megerősített tudást visszahelyezzük az iskolai matematika keretei közé, vagyis feladatlapokon, írásban adnak számot a megtanult ismeretekről a gyerekek.


Eszközeink

2D és 3D vizualizáció
A síkbeli és térbeli geometriai feladatok megértését jelentősen segíti, ha kialakul, erősödik a térlátás, az, hogy a feladatban bemutatott elrendezést átlássa, elképzelje a diák. A 2D és 3D modellező eszköz segít a téri tájékozódásban, a mozgatás, animáció segítségével átláthatóvá tesszük a feladatot. Íme, két példa:

Tapasztalati összefüggés megértés
Konkrét segédeszközök használatával, az elvont matematikai műveletek, fogalmak (mértékegység átváltás, törtek stb) élmény alapúvá válnak, biztos, mély megértést kapnak.

Munkamemória fejlesztése
A munkamemória magában foglalja a figyelmet, a koncentrációt, a mentális kontrollt és a gondolkodást. Elengedhetetlen a megismerő folyamatokhoz, valamint közeli kapcsolatban áll a teljesítménnyel és tanulással.

Feladatmegoldást egyszerűsítő, gyorsító technikák
Ide tartozik a tipikus problémamegoldási stratégiák megismerése és alkalmazása, bizonyos számcsoprtok (prímszámok, közönséges és tizedes törtek, százalékok azonosságai, köbszámok, stb.) készség színtű ismerete, gyors előhívása, valamint a hatékony fejszámolási technikák, módszerek.

Nyitott, elfogadó, ösztönző, interaktív szemlélet, légkör
Soha nem a végeredményre, hanem az oda vezető útra, a gyerekek gondolkodására vagyunk kíváncsiak, és ezt is fejlesztjük. Ezért az órák interaktívak, a gyerekek a főszereplői a foglalkozásoknak – bármikor lehet kérdezni, hozzászólni, és jelezni azt is, ha bárki bármit nem ért.

A félév tematikája

Algebra: törtek, előjelek, műveleti sorrend, prímszámok, egyenletek

Grafikonok, táblázatok elkészítése, értelmezése, olvasása

Kombinatorika: megoldási stratégiák az összes helyes lehetőség megtalálásához

Mértékegységek: tapasztalatokkal megerősített gyors és pontos átváltás

Geometria: síkidomok és tulajdonságaik, geometriai összefüggések

Terület - kerület számítás: élményeken és gyakorlaton alapuló, készség szintű számítás

Felszín - térfogat számítás: a három dimenziós térben való biztos tájékozódás, erre épülő értő feladatmegoldás

Szöveges és logikai feladatok: típusfeladatok megismerése, problémamegoldó gondolkodás, stratégiák elsajátítása


Szakembereink

  • Egyetemi oktatók, pedagógusok - a tárgyi tudás, problémamegoldó készségek átadásáért felelősek
  • Tanulásmódszertani szakember – a felkészítő didaktikai, módszertani részért felel
  • Pszichológus – segít a gyerekeknek a vizsgahelyzet okozta stresszel való megküzdésben, a sikerkereső attitűd kialakításában


Kinek ajánljuk

Minden felső tagozatos gyereknek, aki jobban szeretné érteni, élvezni a matematikát, illetve időben, stresszmentesen el akar kezdeni a felvételire készülni.

Helyszínek, időpontok

eTalonSchool
1073 Budapest, Erzsébet krt 24. (A Blaha Lujza tértől 5 percre gyalog)

péntekenként 16:00-18:00 között

szombatonként 9:00-11.00 között - MEGTELT!

Az első foglalkozás időpontja: 2018. február 9-10.


Klebelsberg Kultúrkúria

1028 Budapest, Templom utca 2-10. (Pesthidegkút)

csütörtökönként 16:00-18:00 között

Az első foglalkozás időpontja: 2018. február 8.

 

A felkészítő ára

4x16000 Ft (2000 Ft/óra),
ami februártól májusig az adott hónap első foglalkozásán fizetendő 

eTalonSchool © 2016 │ Tel.: +36-20-935-0065etalonschool@gmail.comFacebook