Középiskolai felvételi előkészítő magyarból

Az eTalonSchool szeptembertől 16 hetes matematika felvételi előkészítőt hirdet 4 (+1) és 6, valamint 8 osztályos középiskolákba jelentkezők számára.

A középiskolai magyar felvételi egyszerűbbnek tűnik, mint a matek. Valóban, azt szoktuk mondani, hogy „józan paraszti ésszel” megírható a hetven százaléka, csak a többi rész igényel konkrét tárgyi tudást. Ennek ellenére sokszor a vizsga keltette stresszhelyzetben nem sikerül a gyerekeknek képességeiknek megfelelően megbirkózniuk a feladatokkal.

Egy jó felvételi megírásához tisztában kell lenni a feladatokban elrejtett csapdákkal, meg kell ismerni a hatékony időnyerő trükköket, el kell sajátítani a megfelelő megoldási stratégiákat, jártasságot kell szerezni a különböző típusú feladatok megoldásában, és természetesen biztos alapokkal kell ehhez rendelkezni a tárgyi tudás területén is.

Az eTalon módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a a sikeres felvételihez szükséges összes kompetenciát fejleszti. Célunk, hogy a „muszáj csinálnom” „szívesen csinálnivá” legyen és a szorongás helyét átvegye a kiegyensúlyozottság a gyermek sikerein keresztül.

Mindezek érdekében a következő módszereket alkalmazzuk:

A feladatlapok típusfeladatokra való bontása – a felvételi feladatlapok típusfeladatokra bonthatók (szófaji elemzés, mondatelemzés, költői képek felismerése, szólások-közmondások, toldalékok, szövegértés, stb.). A feladatok horizontális bontása lehetővé teszi a különböző típusokhoz szükséges tárgyi tudás összefoglalását, átadását és alapos begyakorlását, a hatékony, mély feldolgozását, megértését.

Tipikus feladatmegoldó stratégiák begyakorlása (pl.: Hogyan lehet a szövegértési és fogalmazási feladatot maximum pontszámra megírni? Mit tegyek, ha nem jut eszembe a megfelelő szóösszetétel? Mit tegyek, ha pocsék a helyesírásom? Hogyan tudok összekevert verssorokat gyorsan sorba rendezni? stb.).

Időnyerést szolgáló trükkök, ismeretek (pl.: magánhangzótörvények memóriafogasa, „nyelvemen van” jelenség kezelése, stb.).

A feladatokban található csapdák felismerése, elkerülése (nagyon gyakoriak a szövegértési feladatoknál).

A vizsgastressz kezelése. A vizsgahelyzet pontos megismerése révén a stressz és a szorongás csökkentése. A teljesítmény és a stressz összefüggése megismerhető, a vizsgadrukk, megfelelő technikákkal, a teljesítmény fokozásának szolgálatába állítható.

Elfogadó személyközpontú környezet. A velünk kapcsolatban levő, hozzánk járó tanulókat név szerint ismerjük, tisztában vagyunk képességeikkel, lehetőségeikkel, vágyaikkal, és korlátaikkal is. Képességeiket és lehetőségeiket erősítjük, korlátaikat megpróbáljuk minél kijjebb tolni. Nálunk megtanulhatják, hogy nincs rossz válasz, csak tévesen bejárt út, amit az elfogadó, odafigyelő környezetben egy idő után már stresszmentesen tudnak korrigálni. Mindezek hatására a gyerekek önbizalma megnő,
elhiszik, hogy tanulni hatékonyan, motiváltan is lehet, mindegy milyen tantárgyról van szó.

A magyar felkészítő tematikája

A matektól eltérően, a magyar felvételire való felkészítés kevesebb interaktivitást, személyes magyarázatot igényel, nagyobb hangsúlyt kap a háttérből támogatott önálló munka, gyakorlás.

Ezért a felvételi felkészülés 16 hetéből csak 6 alkalommal találkozunk személyesen, amikor a nagyobb témaköröket átbeszéljük, gyakoroljuk, majd ezzel a munícióval folytathatják otthon a munkát a gyerekek a hetente megküldött feladatlapokon. A megküldött feladatok egy részét önmaguk is ellenőrizhetik, de ha a feladat jellege igényli (pl. fogalmazások), a visszaküldött anyagokat tanáraink ellenőrzik, és értékelik.

Ezzel a metodikával megmarad a módszerünk egyik nagyon lényeges eleme: a közvetlen kapcsolat, a személyközpontú környezet, miközben némi terhelést is leveszünk a gyerekek és szülők válláról azzal, hogy – bár ütemezetten – de mégis a számukra legoptimálisabb időbeosztással tudjanak a gyerekek a felvételire készülni.

Milyen online tartalmakat kapnak hetente a gyerekek?

• Egy előző évben megjelent felvételi feladatlapot

• A feladatlap kérdéseinek magyarázatokkal és megoldási stratégiákkal kiegészített megoldását

• Különböző tantárgyi tudásokat összegző elméleti tananyagot

• Az elméleti tananyag gyakorlását segítő tesztlapot

• Szólások, közmondások gyakorlását, rögzítését segítő feladatlapot

• Szövegértés gyakorlását segítő feladatlapot

A személyes találkozások alkalmával megalapozzuk a következő heteket, illetve elmélyítjük, megbeszéljük az addig elsajátított tananyagot.

Helyszínek:
eTalonSchool
1073 Budapest Erzsébet körút 24.

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium
1119 Budapest Mérnök u. 39.

Időpontok:
Péntek délután, szombat délelőtt

A helyszínt és az előkészítő napját a jelentkezési lapon tudja kiválasztani!

Ha a matematika felkészítővel azonos helyszínt és napot választ, gyermekét olyan csoportba osztjuk be, ami a matekot követő, vagy megelőző két órában lesz megtartva, hatékonyabbá téve ezzel az időbeosztásukat.

A konkrét csoportbeosztást a jelentkezések lázárása után, szeptemberben, az első alkalmat megelőzően két héttel küldjük meg Önöknek, amin akkor kérésre, esetenként még lesz lehetőség módosítani.

A magyar előkészítő 16 hetes díja:
36.000 Ft (4x9000 forintos részletben fizetve)

Regisztráljon most a felvételi előkészítőnkre, hogy időben biztosítsa gyermekének a helyét.

A regisztrálók pár napon belül kapnak egy online minta feladatsort.

A jelentkezéshez kérjük válassza ki a megfelelő középiskolát, és töltse ki a megjelenő jelentkezési lapot!