Az eTalon módszer © lényege, hogy a tanulási, megértési folyamatot élmény alapúvá tesszük.

A különböző módon szerzett tapasztalatok, ismeretelsajátítás révén az információk több helyen kódolódnak a memóriában, összekapcsolódnak egyéb ismeretekkel, mintegy rendszert alkotva.

A tananyag érthető formába szervezése, átszerkesztése, a problémák megtapasztalása, nagyban segíti az információk későbbi előhívását. Az általunk használt technikák feltételezik a feladatok figyelmes áttekintését, és elemzését, segítenek a fontos információk kiemelésében, lehetővé teszik az összefüggések, törvényszerűségek, ok-okozati viszonyok felismerését, azaz egy megértett, jól szervezett, rendszerezett tudás birtokosává válik a tanuló. A vizuális és tapasztalati elemek beépítése, a memóriában egy jól struktúrált rendszert alkotva segíti a megértést, az ismeretek előhívását, hatékony alkalmazását, hisz sok helyen aktiválható a folyamat.

Úgy kell ezt elképzelni, mint egy pókhálót, aminek a különböző pontjain helyezzük el információkat.  Ha bármelyik információ is „mozdul meg a tanuló fejében” az megmozgatja a többit is.

Milyen módszereket használunk?

  • 2D és 3D animáció – szinte az összes típusú feladatnál rendkívül hatékony a probléma vizualizációja, a megoldás vizuális formába öntése.
  • Tapasztalati összefüggés-megértés, feladatmegoldás – konkrét segédeszközök használatával, az elvont matematikai műveletek, fogalmak élmény alapúvá válnak, biztos mély megértést kapnak.
  • A feladatlapok típusfeladatokra való bontása – a felvételi feladatlapok típusfeladatokra bonthatók (algebrai feladatok, százalékszámítás, mértékegységek, térfogatszámítás, geometria, szöveges feladatok, stb.). A feladatok horizontális bontása lehetővé teszi azok alapos begyakorlását, a hatékony, mély feldolgozását, megértését.
  • Hagyomány és modernitás – a tanulók a feladatmegoldás kapcsán maguk is megtanulják használni a korszerű eszközöket (3D animációs program, grafikon készítése excel programmal, stb.), de átadunk nekik régi, jól bevált technikákat is, mint például a „szamárháromszög”.

Szakembereink

  • Egyetemi oktatók – a tárgyi tudás átadásáért felelősek
  • Tanulásmódszertani szakember – a felkészítő didaktikai, módszertani részért felel
  • Pszichológus – segít a gyerekeknek a vizsgahelyzet okozta stresszel való megküzdésben

Kinek ajánljuk?

Minden idén, vagy jövőre 6 vagy 4 osztályos középiskolába jelentkezőnek, illetve mindazoknak, akik szeretnék megérteni, megszeretni a matematikát.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 6 osztályos gimnázium felvételi feladatlapja rendkívül nehéz, olyan ismereteket vár el a gyerekektől, aminek még nincsenek birtokában. A típusfeladatok a két felvételi esetén közel azonosak. Sokszor a hatodikosok feladatai nehezebbek, mint a nyolcadikosoké, ezért mindkét felvételi feladatsorát feldolgozzuk. Ez mindkét korosztály számára további előnyt jelent.

Igény esetén magyarból is indítunk felkészítő kurzust!

Helyszínek, időpontok:

eTalon School
1064 Budapest, Rózsa u. 90. 3/18.

Szombatonként 10.00-12.00 között

Szeptember 23-án (pénteken) 15.00-17.00 között mindenkit szeretettel várunk ingyenes tájékoztatónkra és bemutató óránkra a SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskolába!

Ez első foglalkozás időpontja: 2016. október 1.

A kurzus ára:

1 alkalom (2 óra) 6000 Ft, ami alkalmanként a helyszínen, vagy utólag, átutalással is fizethető.

A kurzusok létszámát a jelentkezés sorrendjében töltjük fel. A jelentkezéshez, kérem, töltse ki a lent található JELENTKEZÉSI LAPOT! 

eTalon School © 2016 │ Tel.: +36-70-645-8797etalonschool@gmail.comFacebook