„Martin mindig nagyon szívesen megy a tanfolyamra. Az ott elsajátított dolgokat büszkén mutatja itthon, örömmel mesél róla. Jó látni, hogy sikerélménye van, jól érzi magát, miközben még tanul is! Köszönjük a szervezőknek, előadóknak a tanfolyam építő erejét!”
Ildikó

3D animációs kurzus

A fél éves kurzuson a 3D modellezés és animáció tanításán keresztül élményszerűvé és kreatívvá tesszük a tanulási folyamatot, miközben a gyerekek észrevétlenül egy korszerű tudás birtokosaivá is válnak.

Az animációk mindig tantárgyi témák mentén épülnek fel, miközben a diákok újabb ismereteket és gyakorlatot szereznek 3D program használatából.

A tananyagokat úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály számára érdekes és hasznos legyen, az újszerű megközelítésnek köszönhetően. Az előző kurzus tapasztalatai, és a visszajelzések alapján, az itt megszerzett tudásanyagból diákjaink mérhetően profitáltak az iskolában is.

Ajánljuk minden 9-15 év közötti gyereknek, aki szeret a számítógép előtt ülni. És persze mindenkinek, aki érdeklődik a 3D animáció iránt, és emellett szeretne érdekes és hasznos dolgokat tanulni élvezetes, élményekkel teli, rendhagyó módszerű foglalkozáson, képzett tanároktól.

3D animációs kurzus tematikája

A fél éves kurzusok minden évben szeptemberben és februárban indulnak.

A tanítás epochális rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy a gyerekek általában 3x2 órában ismerkednek meg egy-egy témával. Egy epocha mindig valamilyen tantárgyi téma mentén épül fel, miközben a diákok újabb ismereteket és gyakorlatot szereznek 3D modellezésből, valamint – a holisztikus ismeretátadás elvét figyelembe véve – kitekintést nyernek a témával kapcsolatos egyéb művelődési területekre is.

Az epochák témái önállóak, de a 3D animációs technikák elsajátítása témánként egymásra épül.

Betekintés néhány epochába

A tér, amiben élünk

A téma elsősorban a matematikai kompetenciákat fejleszti. A terület-, kerület-, felszín-, térfogatszámítás dimenziók mentén való megközelítése révén – amit a 3D animációs gyakorlatok is támogatnak – a gyerekek már nem csak mechanikusan, hanem megértés, tapasztalás alapon tudják elvégezni ezeket a számításokat. Foglalkozunk a mértékegységekkel, azok kitevőinek értelmezésével, a négyzet és köbszámok fogalmával.

A 3D gyakorlatok során a gyerekek megismerkednek a program alapvető funkcióival, egyszerűbb modelleket hoznak létre, majd a harmadik alkalomra elkészítik első animációjukat is, ami egy önmagát kirakó Rubik kocka.

Csillagászat, bolygók

Az itt megszerzett ismeretek földrajz és fizika órán kamatoztathatóak. Kilépünk a földi térből, megismerkedünk a Naprendszerrel. A gyerekek megtapasztalhatják, érzékelhetik a Naprendszer, az Univerzum arányait. Megalkotják saját – a Kepler törvényeknek is megfelelően mozgó – 3D Naprendszerüket. A Hold-Föld-Nap összetett mozgásáról, a köztük levő hierarchikus kapcsolatotokról szintén ebben az epochában tanulnak, majd ezt is lemodellezik. Az animációk elkészítése közben észrevétlenül „szívnak magukba” új tudásokat, miközben az őket körülvevő világ is kinyílik.

Fénytan

A fizika világába kalandozunk. A foglalkozásokon rengeteget kísérletezünk tükrökkel, lencsékkel, lézerrel. Betekintünk a színek csodálatos világába, megismerjük ezek fizikai jellemzőit, érzékelésük biológiai hátterét, a színkeverési technikákat. Emellett a tanulók korszerű ismereteket kapnak a nyomdai folyamatokról, a gyakorlatban is használatos színskálákról, azok különbségeiről. Közben természetesen mindezeket animáljuk is: a majmaink különböző tükrökbe néznek, lencséken keresztül tekintünk rájuk, majd a színelméletben megtanultakat a 3D modellezés során is hasznosítjuk – az imbolygó, pörgő mozgást végző peonzák már egyéni, egészen különleges színeket, anyagokat kapnak.

Életünk titkai

A biológia, és egy kicsit a kémia területére térünk át. Az Univerzumba való kitekintést követi az emberi szervezetbe való kalandozás. Itt is érzékeltetjük az arányokat a hidrogén atomtól az emberi testig – annak különböző egységein (nukleinsav, DNS, aminosav, fehérje, sejt, szövetek, stb.) keresztül. Beszélünk génekről, öröklődés törvényszerűségeiről, a DNS felépítéséről. A gyerekek a nevüket nukleinsavakká kódolva, 3D animációval megalkotják a saját DNS láncukat. Ezután a szervezet egy nagyobb egységével, a sejttel foglalkozunk. Az elméleti ismeretek elsajátítása után elkészül a három dimenziós sejtmetszetünk is. Ha a gyerekek ezt a két animációjukat beviszik a biológia tanárnak, garantált a „potya” ötös.

Lemeztektonika

Ez az a földrajz téma, amitől a diákokat kirázza a hideg. Viszont teljesen érthetővé, élvezetessé tehető a tananyag – a Föld szerkezete, a kőzetlemezek, azok mozgásai és ennek hatásai – ha le is modellezzük a földburkokat, sőt egy működő, füstölgő, magából izzó köveket lövellő vulkánt alkotunk a 3D animáció segítségével.

Helyszín és időpont:

eTalonSchool
1073 Budapest Erzsébet körút 24.
Szombatonként 09:00 - 10:45
Kurzus ára: 4 x 15.000 Ft (2.500 Ft/óra)

A kurzusok február 2-től május végéig tartanak, és 12 alkalomból állnak.

Még nem sikerült dönteniük? Kipróbálnák?
Regisztráljon, és jöjjenek el ingyenes bemutató óránkra!
Helyszín: 1073 Budapest Erzsébet körút 24. (eTalonSchool)
Időpont: 2019. február 2. 09:00-10:45