Miért jött létre az eTalonSchool?

A tapasztalatok az mutatják, hogy a mai magyar iskolarendszer képtelen a jelen információs társadalmában felnövő generációk tanulással kapcsolatos igényeit kielégíteni, a tanulással kapcsolatos pozitív attitűdjüket fenntartani.

A korszerűtlen, megmerevedett oktatási módszerekkel átadott tananyag nem köti le a gyerekek figyelmét, csökken az érdeklődésük a tanulás iránt. Megszűntek – vagy ritkák – az érdekes ismereteket, élményeket nyújtó szakköri foglalkozások. Az oktatási rendszer nem teremti meg az örömteli tanulás feltételét, és sajnos, végső soron, a gyerekek elvesztik a tanulási kedvüket, motivációjukat is, ami sokszor az érdemjegyek romlásában mutatkozik meg.

Pedig tanulni jó,

mert minden egyes elsajátított információ révén – még ha az iskolai tananyagként is realizálódik,

érdekesebbé válik a világ!

 

 

 

 

Az eTalonSchool céljai

1

Hagyomány és modernitás

Hogy ötvözze a régi, jól bevált hagyományokat és módszereket a modern kor vívmányaival, lehetőségeivel és kihívásaival.

Megfelelő motiváció

Hogy újra felébressze a gyerekekben a tanulás iránti vágyat, mintegy belső késztetéssé téve azt, ehhez megfelelő motivációs bázist teremtsen, segítve ezzel az iskolai tananyag iránti érdeklődést is.

Örömteli tanulás

Hogy korszerű és hatékony módszereket nyújtson a gyerekeknek az örömteli és sikeres tanuláshoz.

Érdekes tanulás

Hogy tudatosítsa a gyerekekben azt, hogy a tanulás, a tudás – bármely területről vagy tantárgyról van is szó – érdekesebbé teszi a világot, ami körülveszi őket.

3D Élmény

Hogy a 3D modellezés tanításán keresztül élményszerűvé és kreatívvá tegye a tanulási folyamatot, miközben észrevétlenül egy korszerű tudás birtokosaivá is válnak. A gyerekek a szabad felhasználású Blender program segítségével ismerkednek meg a 3D animáció alapjaival.

Hatékony tanulás

Hogy a holisztikus szemléletű ismeretátadás révén táguljon az érdeklődésük, észrevegyék az őket körülvevő világ összefüggéseit, hatékony tanulási stratégiákat alakítsanak ki, megfelelő módon használják ki az információbőség nyújtotta lehetőségeket.

Ezen célok elérése érdekében az eTalonSchool egy innovatív – a „hagyományos” és korszerű tudást is ötvöző – holisztikus szemléletű, élményalapú tananyagot dolgozott ki.

A gyerekeknek lehetőségük van heti pár órában bepillantást nyerni a tudományok, a művelődés szinte minden területébe, újra felkeltve ezzel érdeklődésüket, motivációjukat a tanulás iránt.

Célunk, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy tanulni érdekes, jó és hasznos, és az, hogy ez az élmény generalizálódjon az élet minden területére, természetesen a mindennapi iskolai tanulást is beleértve.

line-1

Kinek ajánljuk az eTalonSchoolt?

Minden 10-16 év közötti gyermeknek,

Szeret számítógépezni

Aki szeret a számítógép előtt ülni. Az itt eltöltött időt hasznossá és kreatívvá tudjuk tenni számára.

Nagyobb figyelemmel
bármire képes lehet

Akiről a szülő úgy érzi, hogy nem a képességeinek megfelelően teljesít az iskolában.

Nehéz lekötni az iskolában

Akinek az oktatási rendszerben tanított ismeretek nem kötik le az érdeklődését, akik motiválatlanok a tanulásra.

És persze mindenkinek,

aki érdeklődik a 3D animáció iránt, és emellett szeretne érdekes és hasznos dolgokat tanulni élvezetes, élményekkel teli, rendhagyó módszerű foglalkozásokon, képzett tanároktól.

Ezek mi vagyunk! 

eTalonSchool © 2016 │ Tel.: +36-20-935-0065etalonschool@gmail.comFacebook